Blog

The Labour’s Memory project

I will participate in a new project! This is a three year project funded by Riksbankens Jubileumsfond (RJ) and based at the Swedish Labour Movement’s Archives and Library. The project will make available material from The Swedish Trade Union Confederation-sphere from the 1880s until today. The focus is on automatic handwritten text transcription of the notes.

Avkodning av Astrid Lindgrens “oläsliga” manus

Sveriges Radio har gjort en intervju om det material vi jobbar med i projektet "Astrid Lindgren-koden", där jag jobbar med handskriftsigenkänning, dvs automatisk transkription. Men här handlar det om den del där man gör manuell transkription. Lyssna gärna på: "Oläsliga Astrid Lindgren-manus ska avkodas - P1-morgon | Sveriges Radio"